Brug for en ny software løsning?
Spar tid, penge og ærgrelser. (Og alt for mange grå hår)
Start med en prototype
Process for prototypeudvikling
 • Overvejer du at få udarbejdet en ny IT-løsning?

 • Er du i tvivl om, hvad systemet helt præcist ska’ kunne?

 • Eller om det er de 250.000, ½ million eller 1 million kr. værd, som den fulde løsning koster?

Hvis du kan svare ja til bare ét af de spørgsmål, bør du overveje at få udviklet en prototype af den fulde softwareløsning.

Det lyder ikk’ så tosset med en prototype – Ring mig op

Hvad er ‘prototypeudvikling’?

En prototype er kort fortalt en råskitse af den fulde softwareløsning.

En skitse der kan udvikle sig gennem knopskydning, eksperimenter og idé-udvikling.  Prototypen kan også udvikle sig vha. lean metoder og præcisere, helt nøjagtig, hvordan systemet teknisk skal se ud og hvordan det skal integreres med eksisterende processer og systemer.

Prototypen er en betaversion af en betaversion.

En version hvor de allermest basale funktioner er til stede. Men ingen finesse og ingen brugervenlighed.

Det er en rå-test af behov og afkast, foretaget på produktionsdata, men uden risiko for virksomhedens kontinuerte operation

Det er dermed en billig måde at teste om den tænkte løsning kan bruges i virkeligheden. Og om den giver det afkast du forventer.

Vel og mærke inden du bruger det fulde beløb på den endelige løsning(!)

Hvorfor få udviklet en prototype i det hele taget?

Udviklingen af en prototype, inden du får udviklet den endelige softwareløsning, giver mulighed for at tilrette idéerne til den reelle verden.

Prototypeudvikling af softwareløsninger med iterationer

På den måde undgår du at kaste penge efter idéer der ikke er rentable af den ene eller anden grund.

At den endelige udvikling bliver bedre defineret betyder at du:

 • Får udviklet det du reelt set har brug for.

 • Får nemmere ved at udarbejde kravsspecifikationer.

 • Får et mere sikkert estimat på tid og budget fra udvikleren (fordi han ved mere præcist hvad der skal udvikles).

 • Undgår at ende med en løsning der ikke lever op til de forventninger du havde til det.

 • Undgår et projekt der løber af sporet pga. manglende definition af krav og behov.

 • Undgår et system der indeholder en masse irrelevante funktioner der lød godt i teorien, men som ikke bruges i praksis.

 • Undgår et system der ikke kan hvad brugerne reelt har brug for, fordi den reelle verden sjældent hænger sammen med den teoretiske på idéstadiet.

KORT SAGT

En prototype er:

En mindre,
billigere og
mere rå version
af den endelige softwareløsning.

Den giver dig mulighed for, nemt og enkelt, at teste om dine idéer holder vand i den virkelige verden.

Det lyder ikk’ så tosset med en prototype – Ring mig op

Hvordan tester vi prototypen?

Prototypen involverer oftest en defineret andel af virksomheden. Altså et betroet udvalg af medarbejdere, der er garvede bruger af et evt. eksisterende system/set-up og som ved, hvilke behov du ønsker at få opfyldt med den nye løsning.

Og som tager ansvar og er idérige ift. hvordan de eksisterende arbejdsprocesser kan lettes med et nyt, brugerdefineret og praktisk system.

Prototypen kører sideløbende med det eksisterende setup, hvilket giver mulighed for nemt at finde fejl og andre uoverensstemmelser.

Samtidig med at eksisterende processer ikke skal ændres førend den endelige udrulning af det nye system.

Hvad kunne en software-prototype være?

Forbavsende mange processer i virksomheder består den dag i dag stadig af manuelt arbejde:

 • Data der flyttes fra et system til et andet.

 • Data der flyttes fra eksterne systemer til interne systemer

 • Gentagende processer som f.eks. uge-, måneds-, eller årsrapporter der skal trækkes data til, og sættes op i andre værtøjer
  F.eks. fra et IT-system til Excel og derefter videre over i powerpoint.
 • Papirer der følger en ordre fra kunden ringer ind til den lander i produktionen, vejen igennem produktion og til sidst ender hos fragtmanden.

 • Manuelle processer i ordrehåndtering, produktion eller shipping der gør det umuligt for ledelsen at spore fejl, optimere processer og finde flaskehalse.

Disse processer er gode eksempler på løsninger der kan automatiseres og håndteres i et system. Det giver ledelsen et bedre overblik og gør det nemmere at optimere virksomheden.

Hvis du er interesseret i at høre mere om at få udviklet en prototype så kontakt Flemming her

Det lyder ikk’ så tosset med en prototype – Ring mig op

Flemming er IT-nørden

Fordi han ikk’ ka’ la’ vær’

Flemming Westphal har arbejdet med softwareudvikling i mere end 20 år.

Han har været softwareudvikler og IT-arkitekt i IBM Corporation.
Her udarbejdede han paneuropæiske softwareløsninger der håndterer IBM’s ordrehåndtering.

I de sidste 2 år har han boet på Lolland, og hjælper mellemstore virksomheder med deres softwareudfordringer.

Case – Kan en investering på 120.000 kr. betale sig?

Senest i 2018 har Flemming hjulpet en virksomhed ved at lave en prototype på en større softwareløsning der var estimeret til at koste 120.000 kr. for første version af en produktionsklar løsning.

Prototypen, der indeholdt Landing Page, Webshop, Kontrolpanel til slutbrugere samt RESTful integration med 3. parts leverandør af serviceydelser kostede ca. 14.000 kr. og var klar efter en uge.

Prototypen gav virksomhedens ejerkreds mulighed for at vurdere om deres forretningsidé ville betale investeringen hjem inden for den givne periode. Ejerkredsen besluttede at idéen ikke med rimelig sikkerhed kunne tjene sig selv hjem og at idéen skal udvikles yderligere.

Pga. den usikkerhed der ligger i et software-udviklingsprojekt lå estimatet af den endelige løsning på omkring 120.000 kr., men prototypen gjorde det mere klart for både kunden og for Flemming hvad løsningen reelt set skulle indeholde, hvad den skulle kunne, og hvordan den skulle kodes.

Det betød at usikkerheden omkring den endelig løsning faldt og dermed også prisen.

Den endelige løsning, skulle de have valgt at fortsætte, endte på omkring 80.000 kr., hvilket ville have givet en besparelse på 26.000 kr. (120.000 – (80.000 + 14.000) = 26.000).

Uagtet at den endelige løsning er sat på hold har udviklingen af en prototype altså vist sig at være økonomisk værdifuld.

Det lyder ikk’ så tosset med en prototype – Ring mig op