Trafik- og adfærdsanalyse giver dig værdifuld viden om dine brugeres adfærd på din hjemmeside og gør det muligt at se om din markedsføring skaber et positivt afkast

Hvorfor er Google Analytics og adfærdsanalyse så vigtigt?

  • Hvilke af dine målgrupper skaber et positivt afkast?
  • Hvilke af dine sider skaber et positivt afkast?
  • Hvilke af dine online markedsføringskanaler skaber et positivt afkast?
Halvdelen af min markedsføring virker. Jeg ved bare ikke hvilken
John Wanamaker, frit oversat

-Men det ved vi nu!

Fordelen ved online markedsføring er at alt kan måles.

Det giver dig mulighed for at se præcis hvilke tiltag der skaber et positivt afkast.

 

Det handler om at lære din målgruppe at kende og at sikre dig at din markedsføring taler til dem og får dem til at udføre den ønskede handling.

 

Google Analytics er hele grundlaget for at udarbejde en digital strategi. Både for hvordan din online tilstedeværelse (hjemmeside, opslag på sociale medier og blogindlæg f.eks.) skal være, og hvordan din online markedsføring skal håndteres.

Igennem dataanalysen i Google Analytics kan du bl.a. få indblik i:

  • Hvem klikke på dine annoncer (demografi)
  • Hvilke søgetermer bruger de?
  • Hvilke sider på din hjemmeside ser de?
  • Hvor længe bliver de der?
  • Hvem køber?

 

Jo bedre du kender din målgruppe, jo bedre kan du markedsføre dig

Jo bedre du kender deres adfærd på din hjemmeside jo bedre kan du indrette den.

Så du opnår den ønskede handling.

Hvordan hænger det sammen med min forretning?

I Google Analytics (og vha. Google Tag Manager) kan vi opsætte mål for hvad dine kunder kan foretage sig på din hjemmeside.

Vi sammenholder de opsatte mål med din virksomheds strategiske mål for at sikre at dine markedsføringstiltag støtter op om disse.

 

At lave online markedsføring uden at have opsat mål i GA er som at forsøge at sælge Wunderbaum i en parfume-forretning…

Hvordan gør vi?

Udover vores mange års erfaring med markedsføring har vi også kompetencer indenfor it-udvikling. Det gør det muligt at opsætte mål der kræver deciderede kode-ændringer på websitet, for at kunne lade sig gøre.

 

Vi arbejder systematisk med målsporing og al arbejde starter med en forståelse for dine forretningsmål og mål for websitet.

Derefter laver vi en beskrivelse af hvad vi foreslår at målspore.

Når oplægget er godkendt starter selve implementeringen af målene i enten GA eller GTM.

 

Målene kan bruges til at måle effekten af din AdWords annoncering, SEO, bannerannoncering osv.

Ring mig op – Jeg vil gerne vide hvad afkastet på min markedsføring er