Vilkår for at teste konceptet markedsføringsstrategi

Udvælgelseskriterier

1-3 virksomheder udvælges af Online Solution Group, Sarah Vos Thrysøe

Afvikling af den gratis strategi

Testen ønskes afviklet så hurtigt som muligt.

De 3 møder bookes med det samme og spredes over maksimalt 2 uger.

Tavshedspligt

OSG har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad vi erfarer om og hos kunden, i forbindelse med vores udførelse af opgaven.

Er der tale om forhold, som efter sagens natur, skal bringes til tredjemands kundskab, sker dette kun med skriftlig tilladelse fra kunden.

Tavshedspligten er også gældende for tiden efter samarbejdets ophør.

Parterne er bekendt med bestemmelsen i markedsføringslovens § 19.

Kontrakt

Der udarbejdes en kontrakt på samarbejdet.

Formålet med test af konceptet

Formålet med at teste konceptet af på denne måde er at sikre mig at:

  • Den estimerede tidsramme på 3 møder af 3 timer er korrekt
  • De afsluttende anbefalinger og handlingsplaner er til at forstå/implementere
  • Konceptet opleves som en tid der investeret effektivt.

Jeg har arbejdet i +9 år med online markedsføring, hvor jeg både har udarbejdet strategier og eksekveret på disse. Med denne pakke vil jeg adskille de to discipliner og ønsker især feedback på hvor god jeg er til at klæde dig på til at varetage markedsføringen fremadrettet.

Tilbage til markedsføringsstrategi-pakken